Firmamız ROTA Mühendislik,

Dünyanın her yerinde tüm ölçekten firmalara enerji sektörü başta olmak üzere tüm ağır sanayi tesisleri için tasarım, imalat, montaj ve satış sonrası destek hizmetlerini tek elden sağlayan bir kuruluş olarak; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde belirlediği politikalar doğrultusunda;

• Sürekli büyümeyi, sürekli iyileştirmeyi ve yasal düzenleyici şartlar da dahil olmak üzere uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,

• “Önce Güvenlik” ilkesinden hareketle, çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı, bu tedbirleri hayata geçirmek için gerekli araçları bulundurmayı,

• Güvenlik ilkesinin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar da yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara istisnasız riayet edeceklerini (unutulmamalıdır ki, işlerimiz, hiçbir zaman çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.)

• Faaliyetleri esnasında ve sonrasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek, oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalıklarının oluşmaması yönünde çaba göstermeyi öncelikli hedefi olarak kabul etmeyi

• İş ve işçi sağlığı ve güvenliği faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını "sürekli iyileştirme" hedefi ile yürütecek, böylelikle tehlikeleri en aza indireceğini,

• Riskleri etkin bir şekilde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,

• Ürünlerin ve hizmetlerin yaşam döngüsü içerisindeki tüm tarafları etkilemeyi ve çalışanlar, tedarikçiler ve yükleniciler genelinde çevre ile dost bir dünya görüşünü desteklemeyi,

• Kaynaklı imalat, yüzey işlemleri ve ambalajlama gibi tüm iş süreçlerinde doğal kaynakların tüketilmesini önleyen/düşüren ve kimyasal madde kullanımını azaltan tercihler yapmayı,

• Hammadde ve sarf malzemelerinde tekrar kullanım ve/veya geri kazanım metotlarını tercih etmeyi, çevreyi korumayı,

• Çalışanlarımızı kaynaklı imalat ve çelik yapı faaliyetlerinde çevresel etkileri konusunda eğitmek ve çevre bilincini genel bir yaşam bilinci olarak aşılamayı,

• Tüm ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ilgili tüm sahalar ve iş operasyonları boyunca, üretiminde, kurulumunda ve sunumunda sosyal sorumlu yaklaşım sergileyerek müşteri memnuniyetini geliştirmeyi,

• Tüm süreçlerimizde kalitenin öncelikli olmasını, kalite hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların katılımını ve yeteneklerinin en üst düzeyde kullanılabilmesi için kalite bilincinin geliştirilmesinİlikelerini,

• İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,

• Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,

• Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,

• Bu politikanın yıllık olarak gözden geçirileceğini ve kuruluşun internet sitesi “Kurumsal” menüsü aracılığıyla tüm ilgili taraflarca ulaşılabilir hale getirileceğini,

taahhüt eder.